Welkom op de website van VLM-Vlaams-Brabant
Vlaamse Liga voor Jeugd, mini- en liefhebbersvolleybal

*** 22 jaar competitie !!! *** Competitie 2017-2018 is van start gegaaan.      *** VLM Vlaams-sBrabant wenst alle ploegen een spannend en fairplayvol seizoen.      ***
*** Vergeet niet de naam van de club te vermelden bij het insturen van nieuwe vergunningen! Vergeet de FOTO niet !!!***
In deze kolom: algemene berichten

Klik hier om
de laatste nieuwsbrief
te lezen

In deze nieuwsbrief
berichten van


*** Fair-Play punten van het voorbije seizoen ?


Fair-Play punten 2017 - 2018
Bespreek met je ploeg hoeveel fair-play punten je geeft aan de andere ploegen uit je eigen reeks en stuur ze voor 22 mei naar het VLM secretariaat.
Je kan 5 ploegen nomineren.
De beste ploeg geef je 5 punten, de tweede beste 4 punten enz.

Clubs die geen punten ingezonden hebben kunnen ook niet in aanmerking komen voor een eventuele fair-play prijs.
Clubs die niet aanwezig zijn op de Algemene Vergadering kunnen geen prijs ontvangen.

Lees ook de nieuwsbrieven nrs 20 en 21 nog eens na. Je vindt er de uitgebreide fairplaycode en een leidraad om punten toe te kennen.
Mail dus uiterlijk op 22 mei 2018 jullie scores naar mia@vlmbrabant.be


Debetnota's
Ter attentie van de penningmeesters ...

De debetnota's voor het huidige seizoen worden verstuurd in de tweede helft van november.
Geef bij ontvangst zo snel mogelijk opvolging, dan blijft dit niet liggen...
Waarvoor dank.


Gala ballen: EXTRA voordelig !
Tref nu reeds je voorbereidingen voor volgend seizoen.
VLM Vlaams-Brabant bestelt elk jaar voor de prijsuitreiking een massa ballen en bekomt daardoor voordelige prijzen. (39,- €)

Clubs die voor 23 mei a.s. hun ballen bestellen via het VLM-secretariaat genieten van deze voordelige prijs.
Mail snel het aantal gewenste ballen naar mia@vlmbrabant.be


Fair-Play steeds op de eerste plaats !


Fair-Play punten 2016-2017

Hieronder de FAIR-PLAY winnaars competitie 2016-2017.
Fair-play is de enige belangrijke optie in de sport.
Aan allen een welgemeende proficiat!


In deze kolom: alles over de competitie
Kalenders 2017 - 2018 !

De definitieve competitiekalenders voor 2017 - 2018 staan online ! Er kon met heel wat verzuchtingen worden rekening gehouden. Spijtig genoeg kon niet alles worden opgelost. Binnen het ganse puzzelwerk zullen sommige clubs dus nog een of andere wedstrijd moeten wijzigen.

Doe dit steeds in oderling overleg met de tegenstrever en gebruik de gewone procedure zoals voorzien in het reglement.

Tot en met 31 augustus zullen de wedstrijden waarvan datum en uur in onderlinge overeenkomst nog worden gewijzigd niet in rekening gebracht worden als wedstrijdwijziging.

Het kalenderboekje werd samen met de wedstrijdbladen aan de clubs begin augustus bezorgd.
Clubs die graag een pdf-versie van het boekje willen downloaden, kunnen dit via onderstaande link:


Uitslagen meedelen

Sinds september 2015 beschikt elke club over een gebruikersnaam en een paswoord waarmee toegang wordt verleend tot het administratieve deel van onze website.
De clubsecretarissen kunnen nu de gegevens van hun eigen leden raadplegen alsook de wedstrijduitslagen RECHTSTREEKS INBRENGEN op de VLM-website.
Het voorbije seizoen was een testjaar dat aan alle verwachtingen voldeed. Het nu volgend speelseizoen is voor de clubs nog steeds geen verplichting. Toch dringt het bestuur er op aan hiervan zoveel mogelijk gebruik te maken.
Het is immers de bedoeling dat alle uitslagen volgend seizoen nog veel sneller worden ter kennis gebracht van wie het wil weten.
Heb je er, als clubverantwoordelijke, eens aan gedacht de uitslag van je wedstrijd DIRECT NA DE WEDSTRIJD in te geven via je GSM of smartphone? Ook dat moet kunnen!
De wedstrijdbladen moeten wel nog steeds opgestuurd worden naar onze competitieverantwoordlijke Eddy Gosseye. Dit gebeurt best onmiddellijk na de wedstrijd (gebruik vooraf klaargemaakte omslagen met adres en zegel) maar mag ook per maand gebundeld worden.


Opstellingsbriefjes bij Heren Prov I

Vanaf het seizoen 2014 - 2015 moet bij elke wedstrijd in Heren Provinciaal I een opstellingbriefje worden gebruikt.
Elke ploeg moet beschikken over zij eigen opstellingsbriefjes. Gemakkelijkheidshalve - en dit is maar een suggestie - kan de thuisploeg ookzorgen voor enkle extra briefjes voor het geval de tegenstrever deze is vergeten.

Voor aanvang van elke set geeft elke coach of - bij afwezigheid van de coach - de kapitein het opstellingbriefje voor die set aan de scheidsrechter.

Hieronder vinden jullie link om een model te downloaden.
Je kan dit dan uitprinten en gebruiken.

Opstellingsbriefjes voor VLM competitieSeizoen 2016 - 2017

D1 - DAWIEZEN SCHEPDAAL

D2A - VOLLEY DIEGEM SPORT

D2B -REKREDAM DWORP

D3 - DE PRITTEN AFFLIGEM

H1 - SET UP TERNAT

H2A - RECREA-C ZUUN

H2B - AKUUT HERENT

H3 - INONZENTIJD DIEGEM

OOST - DE SOLVELDERS TIELT-WINGEMeer foto's zien? Klik hier!

Klik in de links op "Kampioenen"
en maak kennis met de kampioenen van het voorbije seizoen.
     
In deze kolom: alles over de beker
Bekerwedstrijden 2017 - 2018

Op 13 september werd werd tijdens de bestuursvergadering van VLM vlaams-Brabant de loting van de beker getrokken. Wie tegen wie speelt vind je in onze
nummer 3.
Dames: de 8 ingeschreven ploegen werden eerst uitgeloot in 2 reeksen van vier ploegen.
Eerste reeks = Miss Mochitos / Ladies Bellingen / Lennik Dames A / Myka's
Tweede reeks = Volleygkriebels / Attilladies / Dawiezen / VBT Machelen
Nadien werden voor elke reeks de THUIS en de UIT-ploegen getrokken.
Het volledige rooster kan je vinden in onze nieuwbrieven vanaf nummer 3..
Alle wedstrijden voor deze ronde dienen gespeeld te worden voor 28 februari 2018.

Heren: 1/8 finale:
Voor de 1/8 ste finale werden de 16 ingeschreven ploegen tegen elkaar uitgeloot.
Er wordt gespeeld met HEEN en TERUGWEDSTRTRIJDEN.
Alle wedstrijden dienen gespeeld te worden voor 30 november 2017
Nadien nemen de overblijvende winnaars het tgen elkaar op volgens het uitgeloot schema.
Zie nieuwsbrief nummer 3. Bekerwedstrijden moeten steeds geleid worden dor een VLM- of VVB- scheidsrechter.

Wees efficiënt en stuur het wedstrijdblad met de uitslag onmiddellijk na de wedstrijd op naar Renée De Wit, J.-B Nowélei 37 A - 1800 Vilvoorde.
Heb je vragen of opmerkingen: laat het weten aan de bekerverantwoordelijke : renee@vlmbrabant.be


bekerwinnaar: Dawiezen Schepdaal


Vice-bekerhouder: Myka's Leuven


bekerwinnaar: VC Eternit Jonge Geweld


Vice-bekerhouder: Set Up Heren TernatMeer foto's zien? Klik hier!
Medisch verantwoord sporten en antidoping - nieuwe wetgeving

Richtlijnen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Gezond sporten:
Overal waar gesport wordt, kunnen de afgevaardigden van de Vlaamse Gemeenschap binnenvallen en controles
(vooral dopingcontroles) uitvoeren.

Wat hieronder volgt is niet alleen van belang voor sportfederaties, maar ook voor ELKE CLUB of organisatie die zich met sport bezighoudt. Elke VLM-club op zichzelf heeft dus ook verplichtingen i.v.m. het medisch veratnwoord sporten. Deze verplichtingen staan vervat in het "Decreet inzake medisch verantwoord sportbeleid", door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 4 juli 2007.

Antidoping:
Sinds 31 maart 2015 is in de Vlaamse Gemeenschap een vernieuwde antidopingregelgeving van kracht, conform de Wereldantidopingcode 2015 (“de Code 2015”). Het decreet van 25 mei 2012 ter preventie en bestrijding van doping in de sport (“het antidopingdecreet”), gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014, en het uitvoeringsbesluit van 13 februari 2015 vertalen de internationale regels van het Wereldantidopingagentschap (WADA) naar de Vlaamse context.

Meer informatie vind je hier:Sportongevallen

De voorbereidingen voor het nieuwe volleybalseizoen zijn weer volop bezig. Een ongelukje is er al snel en onverwacht. Er zijn ook heel wat nieuwe clubverantwoordelijken. Maar zelfs als je al een ervaren rat bent, kan het nuttig zijn alle instructie in verband met verzekering nog eens te lezen.

Ben je echt een club- of ploegverantwoordelijke met verantwoordelijkheidszin, klik dan in de linkerkolom op "verzekering", lees alles nog eens grondig door en bereid je voor op de mogelijke verrassingen tijdens het nieuwe seizoen. Zorg in elk geval voor een paar ongevalaangiftes. Je kan ze van deze website downloaden.

Doe het NU.
Klik op onderstaande link en het model staat op je scherm.
Nog even printen en klaar is Kees.

ongevalsaangifte downloaden