Welkom op de website van VLM-Vlaams-Brabant
Vlaamse Liga voor Jeugd, mini- en liefhebbersvolleybal

*** 26 jaar competitie !!! 42ste editie Beker VLM Brabant !!! ***
*** Wedstrijduitslagen moet zelf ingebracht worden in VLMAdmin ***
*** Enkel nog drank voorzien voor je eigen ploeg ***
In deze kolom: algemene berichten

Corona-virus


Richtlijnen voor een goed verloop van de vlm competitie

Bij aankomst in de sportinfrastructuur:
- De teams volgen de lokale richtlijnen.
- Elk team voorziet zijn eigen ontsmettingsmiddel.
Supporters zijn toegelaten maar de richtlijnen opgelegd door de lokale overheid moeten opgevolgd worden.
Toss: Beide kapiteins plaatsen zich in het verlengde van de 3m-lijn en de SR staat aan de netpaal om de toss uit te voeren.
Alle drie dragen ze hierbij hun mondmasker.

Wisselen van speelhelft tussen de sets:
- Spelers wachten op de achterlijn op het signaal van de scheidsrechter om van kant te wisselen.
Spelers ploeg A, (reserve-) spelers en begeleiding passeren tussen de paal en de wedstrijdtafel. Bij onvoldoende ruimte passeren zij onder het net en naast de paal.
Spelers ploeg B, passeren achter de SR-stoel, (reserve-) spelers en begeleiding van het team nemen dezelfde route. Bij onvoldoende ruimte of te dicht bij de supporters passeren zij onder het net vlakbij de SR-stoel. Een verantwoordelijke van elk team ontsmet de spelersbank vooraleer daar wordt plaatsgenomen na elke set.
Einde van de wedstrijd:
Felicitaties en afsluiting wedstrijdblad - Spelers lijnen zich op aan de 3m lijn (kapiteins aan de kant van de scheidsrechterstoel) en geven applaus aan elkaar. Scheidsrechter positioneert zich aan de stoel. De beide kapiteins en de scheidsrechter dragen hun mondmasker vooraleer het wedstrijdblad te tekenen.

Betreft het douchen na de wedstrijd:
Raden wij ten stelligste aan om dit niet samen te doen en het advies van dokters op te volgen i.v.m. het corona sportploegmilieu met name: thuis douchen.

Hopelijk gaan wij een goed volleybal seizoen tegemoet.
Sportieve groeten en hou het safe.
VLMbestuur

Mia Van den Berghe

Klik hieronder om
de laatste nieuwsbrief te lezen


Fair-Play steeds op de eerste plaats !

Klik voor de Fair-Play punten van het voorbije seizoen op de link hieronder
Fair-Play punten 2018-2019

Hieronder de FAIR-PLAY winnaars competitie 2018-2019.
Fair-play is de enige belangrijke optie in de sport.
Aan allen een welgemeende proficiat!
Fair-Play punten 2018 - 2019
Bespreek met je ploeg hoeveel fair-play punten je geeft aan de andere ploegen uit je eigen reeks en stuur ze voor dinsdag 21 mei naar het VLM secretariaat.
Je kan 5 ploegen nomineren.
De beste ploeg geef je 5 punten, de tweede beste 4 punten enz.

Clubs die geen punten ingezonden hebben kunnen ook niet in aanmerking komen voor een eventuele fair-play prijs.
Clubs die niet aanwezig zijn op de Algemene Vergadering kunnen geen prijs ontvangen.

Je vindt er de uitgebreide fairplaycode en een leidraad om punten toe te kennen.
Mail dus uiterlijk op 30 mei 2019 jullie scores naar [email protected]Volley Vlaanderen Scheidsrechterscursus 2018

Wil je graag VLM volleyscheidsrechter worden?
Volley Vlaanderen richt een cursus in.
Klik hieronder voor meer info
Geïnteresseerden moeten bij inschrijving vermelden 'VLM Scheidsrechter'-->

Schrappingslijsten einde 2018-2019

De competitie 2018 - 2019 loopt op zijn einde
Alle clubverantwoordelijken ontvingen reeds hun schrappingslijsten. Vergeet de schrappingslijsten niet terug te sturen voor 30 juni 2019.

Voor spelers die de club verlaten hoef je niets te doen. Doorstreep de namen NIET!

Kijk wel alle gegevens na voor de spelers die blijven.

Noteer alle wijzigingen (adres, telefoon, ...) waar nodig en laat de betrokken spelers handtekenen.
De schrappingslijsten, voorzien van de handtekeningen van de spelers die bij je club aangesloten blijven, moeten op het VLM secretariaat toekomen uiterlijk op 30 juni 2019. Voor deze spelers/speelsters loopt ook de verzekering gewoon verder.

De schrappingslijsten mogen ook worden afgegeven op de Algemene Vergadering van vrijdag 21 juni a.s.


*** Algemene Vergadering - vrijdag 21 juni in DE ZANDLOPER te Wemmel...
Competitie 2019 - 2020

Clubs die wensen in te schrijven voor de competitie 2019 - 2020 sturen hun inschrijvingsformulier in voor 30 juni 2019. Na deze datum kan een ploeg nog steeds inschrijven voor zover er nog plaats is in de reeks.

Deze formulieren mogen ook worden afgegeven op de Algemene Vergadering van vrijdag 21 juni a.s.

Nieuwe clubs die interesse hebben om deel te nemen aan de recreatieve competitie van de VLM nemen best contact op met onze voorzitster Mia Van den Berghe (02.460.05.25 of [email protected]

Nieuwe, geïnteresseerde clubs of ploegen kunnen ook kennis maken met het bestuur, de leden en de gang van zaken in de VLM op onze Algemene Vergadering van vrijdag 21 juni om 20.00 uur in de grote zaal van het Gemeenschapscentrum DE ZANDLOPER, Kaasmarkt 75 te Wemmel.
Iedereen is er van harte uitgenodigd.Algemene Vergadering 2019 !
De Algemene Vergadering van VLM Vl-Brabant
zal doorgaan op vrijdag 21 juni 2019
in de grote zaal van het GC DE ZANDLOPER te Wemmel
Onthaal vanaf 19.30 uur
Aanvang 20.00 uur stipt

Schrijf nu reeds deze datum in je agenda.
Meer informatie en dagorde volgen binnenkort.

Zowel de eventuele voorstellen tot wijziging van het competitiereglement> als de FAIRPAY punten kunnen worden ingediend op het secretariaat
tot en met donderdag 30 mei 2019.

FAIRPLAY PUNTEN
(stemvoorbeeld: ploeg 1 = 5 p. / ploeg 2 = 4 p. / ploeg 3 = 3 p. / ploeg 4 = 2 p. / ploeg 5 = 1 punt
Er mag enkel worden gestemd voor de ploegen uit de eigen reeks maar niet voor de eigen ploeg!
Om de prijs te kunnen winnen is aanwezigheid tijdens de A.V.
verplicht en moet men zelf zijn punten hebben doorgegeven.

Gala ballen: EXTRA voordelig !
Tref nu reeds je voorbereidingen voor volgend seizoen.
VLM Vlaams-Brabant bestelt elk jaar voor de prijsuitreiking een massa ballen en bekomt daardoor voordelige prijzen. (40,- €)

Clubs die voor 31 mei a.s. hun ballen bestellen via het VLM-secretariaat genieten van deze voordelige prijs.
Mail snel het aantal gewenste ballen naar [email protected]
Geef ook een seintje of je ze op de Kaasmarkt komt ophalen of tijdens de A.V. van vrijdag 21 juni.


In deze kolom: alles over de competitie
Kalenders 2019 - 2020 !

De definitieve competitiekalenders voor 2019 - 2020 staan online ! Er kon met heel wat verzuchtingen worden rekening gehouden. Spijtig genoeg kon niet alles worden opgelost. Binnen het ganse puzzelwerk zullen sommige clubs dus nog een of andere wedstrijd moeten wijzigen.

Doe dit steeds in onderling overleg met de tegenstrever en gebruik de gewone procedure zoals voorzien in het reglement.

Tot en met 31 augustus zullen de wedstrijden waarvan datum en uur in onderlinge overeenkomst nog worden gewijzigd niet in rekening gebracht worden als wedstrijdwijziging.

De wedstrijdbladen worden niet meer aan de clubs bezorgd. De ploegverantwoordelijken dienen zelf de wedstrijdbladen te downloaden en uit te printen
Clubs die graag een pdf-versie van het kalenderboekje willen downloaden, kunnen dit via onderstaande link :


Uitslagen meedelen

Sinds september 2015 beschikt elke club over een gebruikersnaam en een paswoord waarmee toegang wordt verleend tot het administratieve deel van onze website.
De clubsecretarissen kunnen nu de gegevens van hun eigen leden raadplegen alsook de wedstrijduitslagen RECHTSTREEKS INBRENGEN op de VLM-website.
Het voorbije seizoen was een testjaar dat aan alle verwachtingen voldeed. Het nu volgend speelseizoen is voor de clubs verplicht.
Neem van de wedstrijduitslag een foto of scan en stuur deze op naar de competitieverantwoordelijke Eddy Gosseye. (de tegenpartij mag ook hiervan een foto nemen als bewijs).
De originelen van de wedstrijdbladen dienen niet meer opgestuurd worden naar de competitieverantwoordelijke.


Opstellingsbriefjes bij Heren Prov I

Vanaf het seizoen 2014 - 2015 moet bij elke wedstrijd in Heren Provinciaal I een opstellingbriefje worden gebruikt.
Elke ploeg moet beschikken over zij eigen opstellingsbriefjes. Gemakkelijkheidshalve - en dit is maar een suggestie - kan de thuisploeg ookzorgen voor enkle extra briefjes voor het geval de tegenstrever deze is vergeten.

Voor aanvang van elke set geeft elke coach of - bij afwezigheid van de coach - de kapitein het opstellingbriefje voor die set aan de scheidsrechter.

Hieronder vinden jullie link om een model te downloaden.
Je kan dit dan uitprinten en gebruiken.

Opstellingsbriefjes voor VLM competitieSeizoen 2018 - 2019

Kampioenen Seizoen 2018-2019

Vice Kampioenen Seizoen 2018-2019Klik in de links op "Kampioenen"
en maak kennis met de kampioenen van het voorbije seizoen.
     
In deze kolom: alles over de bekerBekerwinnaar: Myka's Leuven


Vice-bekerhouder: Dawiezen Schepdaal


bekerwinnaar: Set-Up Ternat H1


Vice-bekerhouder: Jong Geweld K o/d BosMeer foto's zien? Klik hier!Medisch verantwoord sporten en antidoping - nieuwe wetgeving

Richtlijnen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Gezond sporten:
Overal waar gesport wordt, kunnen de afgevaardigden van de Vlaamse Gemeenschap binnenvallen en controles
(vooral dopingcontroles) uitvoeren.

Wat hieronder volgt is niet alleen van belang voor sportfederaties, maar ook voor ELKE CLUB of organisatie die zich met sport bezighoudt. Elke VLM-club op zichzelf heeft dus ook verplichtingen i.v.m. het medisch veratnwoord sporten. Deze verplichtingen staan vervat in het "Decreet inzake medisch verantwoord sportbeleid", door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 4 juli 2007.

Antidoping:
Sinds 31 maart 2015 is in de Vlaamse Gemeenschap een vernieuwde antidopingregelgeving van kracht, conform de Wereldantidopingcode 2015 (“de Code 2015”). Het decreet van 25 mei 2012 ter preventie en bestrijding van doping in de sport (“het antidopingdecreet”), gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014, en het uitvoeringsbesluit van 13 februari 2015 vertalen de internationale regels van het Wereldantidopingagentschap (WADA) naar de Vlaamse context.

Meer informatie vind je hier:Sportongevallen

De voorbereidingen voor het nieuwe volleybalseizoen zijn weer volop bezig. Een ongelukje is er al snel en onverwacht. Er zijn ook heel wat nieuwe clubverantwoordelijken. Maar zelfs als je al een ervaren rat bent, kan het nuttig zijn alle instructie in verband met verzekering nog eens te lezen.

Ben je echt een club- of ploegverantwoordelijke met verantwoordelijkheidszin, klik dan in de linkerkolom op "verzekering", lees alles nog eens grondig door en bereid je voor op de mogelijke verrassingen tijdens het nieuwe seizoen. Zorg in elk geval voor een paar ongevalaangiftes. Je kan ze van deze website downloaden.

Doe het NU.
Klik op onderstaande link en het model staat op je scherm.
Nog even printen en klaar is Kees.

ongevalsaangifte downloaden