VLM Vlaams-Brabant
Vlaamse Liga voor Mini en Recreatievolleybal
Liefhebberscompetitie 2017 - 2018

Wekelijkse Tijdingen
Nummer 10
1 november 2017

VLM mededelingen

Beker DAMES:
De 8 ineschreven damesploegen werden verdeeld in twee reeksen van vier die onder elkaar de kwartfinales spelen. Al deze wedstrijden moeten gespeeld worden voor 28 februari 2018.
De halve finales worden dan gespeeld tussen de winnaar van de eerste reeks en de tweede gerangschikte van de andere reeks.
Gezien het feit dat niet alle ploegen evenveel thuiswedstrijden hebben, heeft hetVLM bestuur beslist tijdens de eerste ronde, de beide ploegen de scheidsrechterdskosten moeten delen. Vanaf de tweede ronde wordt het normale bekerreglement gevolgd.

Deze halve finales worden gespeeld met rechtstreekse uitschakeling; d.w.z. dat er geen heen- en terugwedstrijd is. De halve finales moeten gespeeld zijn uiterlijk op 15 april 2018.
De twee winnaars van de halve finale spelen in april 2018 de bekerfinale.

Beker HEREN:
Bij de heren waren 18 ploegen ingeschreven. De twee finalisten van de vorige beker weden vrijgesteld voor de voorronde. De 16 overblijvende ploegen kregen via loting een tegenstander toegeewezen om een voorronde te spelen met HEEN en TERUG wedstrijden.
Opgelet! Alle wedstrijden dienen gespeeld te worden voor 30 november 2017.
De 1/8ste finale wordt dan gespeeld met de 8 winnaars, de 2 vrijgestelden en de 6 beste verliezers.
Vanaf dan wordt er bij de heren gespeeld met rechtstreekse uitschakeling.

De eerste wedstrijdovereenkomsten werden reeds meegedeeld. Hiernaast vinden jullie zoals gebruikelijk de bekergegevens onder de uitslagen van de gewone competitie.
Debetnota's voor de clubs,
Ter attentie van de penningmeesters ...

De debetnota's voor het huidige seizoen worden verstuurd in de tweede helft van november.
Geef bij ontvangst zo snel mogelijk opvolging, dan blijft dit niet liggen...
Waarvoor dank.

Beste clubverantwoordelijke,

Zeker lezen en toepassen…
- Eerst goed lezen;
- Stuur deze mailbrief door naar al je spelers / speelsters, zodat ook zij op de hoogte zijn!
Waarvoor dank.

Af en toe wordt een ongevalaangifte (door de betrokken speler zelf ?) rechtstreeks naar ETHIAS gestuurd. ETHIAS stuurt dan op zijn beurt deze aangifte terug naar de betrokkene of naar het VLM secretariaat ter controle. Dit is puur tijdverlies…

Op verzoek van ETHIAS zelf moeten alle aangiftes van een ongeval EERST naar het VLM secretariaat gestuurd worden. VLM controleert dan of het betrokken lid aangesloten is en verzekerd bij Ethias en stuurt de aangifte dan via het EXTRANET door naar ETHIAS. De betrokkene zelf ontvangt van VLM een e-mail met daarin:
- het dossiernummer dat het slachtoffer op al zijn / haar stukken moet vermelden;
- een aantal raadgevingen om het verder afwerken van het dossier in goede banen te leiden.
De clubsecretaris staat hierbij steeds in kopie zodat ook hij/zij op de hoogte blijft van de ingediende aangifte.

VLM komt verder niet meer tussenbeide.
Alle verder acties geschieden tussen ETHIAS en het slachtoffer.
Ook wordt er meer aandacht gevraagd bij het invullen van de ongevalaangifte zelf !
- Het eerste grote vak moet worden ingevuld door de CLUBVERANTWOORDELIJKE (voorzitter, secretaris, …) Dit kan gerust op voorhand gebeuren, kwestie van goede organisatie…
- Verder moet het slachtoffer (in een vrije ruimte) ook een telefoonnummer en zo mogelijk een
e-mailadres vermelden
.
Hiervoor zijn (nog) geen afzonderlijke vakjes voorzien; schrijf de gegevens in een open ruimte.

Alleen indien er onenigheid ontstaat tussen het VLM-lid en Ethias, kan je het VLM secretariaat vragen om te bemiddelen. Een correcte invulling vermindert het werk van het VLM secretariaat.
Waarvoor dank.


Clubs laten weten

Levenswijsheid van de week