VLM Vlaams-Brabant
Vlaamse Liga voor Mini en Recreatievolleybal
Liefhebberscompetitie 2017 - 2018

Wekelijkse Tijdingen
Nummer 27
24 april 2018

VLM mededelingen

Datums om te noteren:

zat 21/4/18 van 13.30 - 18.00 BEKERFINALE te Schepdaal - Sporthal Caerenberg
din 22/5/18 LAATSTE SPEELDAG gewone competitie

vrij 15/6/18 20.00 uur ALGEMENE VERGADERING - Zandloper Wemmel
- Voorstellen: van 1/3/18 tot 18/4/18 via mia#vlmbrabant.be
- Fair-play punten: van 1/3/18 tot 22/5/18 via [email protected]

Om in aanmerking te komen voor de fairplay prijs in je eigen reeks moet je:
- zeker je punten indienen;(zie reglement FP - kalenderboekje p. 29 of hieronder.
- geen punten geven aan je eigen ploeg;
- iemand van de ploeg moet aanwezig zijn op de Algemene Vergadering.
MYKA'S LEUVEN winnen de beker VLM bij de dames.
DAWIEZEN SCHEPDAAL werd tweede, ATTILLADIES DILBEEK derde.
VCE JONG GEWELD winnen de beker VLM bij de heren.
THOR TERVUREN werd tweede, SET UP H1 TERNAT derde, en DOUW RAKKERS DWORP vierde.

Het bestuur van VLM wenst Volleybal SCHEPDAAL uitdrukkelijk te bedanken voor de prima mede-organisatie.
Fairplaycode:
 • 1. Hou je aan de spelregels. De regels zijn gemaakt om een prettig spel toe te laten.
 • 2. Respecteer de scheidsrechter en poog niet hem te beïnvloeden. Natuurlijk maakt hij soms fouten, jij niet soms?
 • 3. Respecteer je medestanders en tegenstrever en ook het werk van allen die je sportontmoeting mogelijk maken. Een bedankje of een schouderklopje is echt niet zo moeilijk!
 • 4. Beheers jezelf, blijf sportief zowel bij winst als bij verlies. Provoceer je tegenspeler nooit!
 • 5. Gebruik nooit doping. Gebruik geen vuile trucs. Een kost wat kost overwinning is een nepoverwinning.
 • 6. Help een gekwetste speler, ook al is het een tegenstrever. Hij /zij speelt ook om zich te amuseren, net als jij.
 • 7. Zonder samenwerking met je coach, teamgenoten..., kan je geen wedstrijd winnen.In alle sporten, ook individuele, heb je de steun van anderen nodig.
 • 8. Wees een voorbeeld in wat je doet en zegt. That's cool man !
 • 9. Maak van elke sportontmoeting een happening! Je sport toch om je te amuseren, ... of niet soms ?
 • 10. Moedig je vrienden aan om ook de Fair Playregels te respecteren. Met z'n allen is het altijd veel toffer.
Hoe Fairplaypunten geven: leidraad
 • Faiplay punten worden door je ploeg toegekend aan ANDERE ploegen uit je EIGEN REEKS. Slechts 5 ploegen kunnen worden genomineerd en dus punten krijgen. Overloop met je eigen ploeg jullie ervaringen met de tegenstrevers en stel een lijstje op van die vijf ploegen die volgens jullie de meeste faiplay toonden. De fairplaycode (zie hierboven) kan jullie daarbij goed helpen.
 • Geef 5 punten aan die ploeg met de grootste fairplay.
 • Geef 4 punten aan de volgende in de rangschikking.
 • Dan 3 punen, 2 punten en ten slotte 1 punt.
 • Je kan in principe wachten tot de competitie beêindigd is, maar je punten moeten wel via e-mail op het secretariaat toekomen voor 22 mei 2018.
 • Mail dus jullie punten van zodra jullie klaar naar [email protected]
 • Wees aanwezig op de Algemene Vergadering om eventueel jullie fairplay prijs in ontvangst te nemen.
Schrappingslijsten einde 2017-2018

De competitie 2017 - 2018 loopt op zijn einde
Alle clubverantwoordelijken ontvingen reeds hun schrappingslijsten. Vergeet de schrappingslijsten niet terug te sturen voor 30 juni 2018.

Voor spelers die de club verlaten hoef je niets te doen. Doorstreep de namen NIET!

Kijk wel alle gegevens na voor de spelers die blijven.

Noteer alle wijzigingen (adres, telefoon, ...) waar nodig en laat de betrokken spelers handtekenen.
De schrappingslijsten, voorzien van de handtekeningen van de spelers die bij je club aangesloten blijven, moeten op het VLM secretariaat toekomen uiterlijk op 30 juni 2018. Voor deze spelers/speelsters loopt ook de verzekering gewoon verder.

De schrappingslijsten mogen ook worden afgegeven op de Algemene Vergadering van vrijdag 15 juni a.s.

Competitie 2018 - 2019

Clubs die wensen in te schrijven voor de competitie 2018 - 2019 sturen hun inschrijvingsformulier in voor 30 juni 2018. Na deze datum kan een ploeg nog steeds inschrijven voor zover er nog plaats is in de reeks.

Deze formulieren mogen ook worden afgegeven op de Algemene Vergadering van vrijdag 15 juni a.s.

Nieuwe clubs die interesse hebben om deel te nemen aan de recreatieve competitie van de VLM nemen best contact op met onze voorzitster Mia Van den Berghe (02.460.05.25 of [email protected]

Nieuwe, geïnteresseerde clubs of ploegen kunnen ook kennis maken met het bestuur, de leden en de gang van zaken in de VLM op onze Algemene Vergadering van vrijdag 15 juni om 20.00 uur in de grote zaal van het Gemeenschapscentrum DE ZANDLOPER, Kaasmarkt 75 te Wemmel.
Iedereen is er van harte uitgenodigd.

Algemene Vergadering 2018 !

De Algemene Vergadering van VLM Vlaams-Brabant
zal doorgaan op vrijdag 15 juni 2018
in de grote zaal van het GC DE ZANDLOPER te Wemmel
Onthaal vanaf 19.30 uur
Aanvang 20.00 uur stipt

Schrijf nu reeds deze datum in je agenda.
Meer informatie en dagorde volgen binnenkort.

Zowel de eventuele voorstellen tot wijziging van het competitiereglement als de FAIRPAY punten kunnen worden ingediend op het secretariaat tot en met dinsdag 22 mei 2018.

FAIRPLAY PUNTEN
(stemvoorbeeld: ploeg 1 = 5 p. / ploeg 2 = 4 p. / ploeg 3 = 3 p. / ploeg 4 = 2 p. / ploeg 5 = 1 punt
Er mag enkel worden gestemd voor de ploegen uit de eigen reeks maar niet voor de eigen ploeg!
Om de prijs te kunnen winnen is aanwezigheid tijdens de A.V. verplicht en moet men zelf zijn punten hebben doorgegeven.
Beste clubverantwoordelijke,

Zeker lezen en toepassen…
- Eerst goed lezen;
- Stuur deze mailbrief door naar al je spelers / speelsters, zodat ook zij op de hoogte zijn!
Waarvoor dank.

Af en toe wordt een ongevalaangifte (door de betrokken speler zelf ?) rechtstreeks naar ETHIAS gestuurd. ETHIAS stuurt dan op zijn beurt deze aangifte terug naar de betrokkene of naar het VLM secretariaat ter controle. Dit is puur tijdverlies…

Op verzoek van ETHIAS zelf moeten alle aangiftes van een ongeval EERST naar het VLM secretariaat gestuurd worden. VLM controleert dan of het betrokken lid aangesloten is en verzekerd bij Ethias en stuurt de aangifte dan via het EXTRANET door naar ETHIAS. De betrokkene zelf ontvangt van VLM een e-mail met daarin:
- het dossiernummer dat het slachtoffer op al zijn / haar stukken moet vermelden;
- een aantal raadgevingen om het verder afwerken van het dossier in goede banen te leiden.
De clubsecretaris staat hierbij steeds in kopie zodat ook hij/zij op de hoogte blijft van de ingediende aangifte.

VLM komt verder niet meer tussenbeide.
Alle verder acties geschieden tussen ETHIAS en het slachtoffer.
Ook wordt er meer aandacht gevraagd bij het invullen van de ongevalaangifte zelf !
- Het eerste grote vak moet worden ingevuld door de CLUBVERANTWOORDELIJKE (voorzitter, secretaris, …) Dit kan gerust op voorhand gebeuren, kwestie van goede organisatie…
- Verder moet het slachtoffer (in een vrije ruimte) ook een telefoonnummer en zo mogelijk een
e-mailadres vermelden
.
Hiervoor zijn (nog) geen afzonderlijke vakjes voorzien; schrijf de gegevens in een open ruimte.

Alleen indien er onenigheid ontstaat tussen het VLM-lid en Ethias, kan je het VLM secretariaat vragen om te bemiddelen. Een correcte invulling vermindert het werk van het VLM secretariaat.
Waarvoor dank.


Clubs laten weten


ATTILLA 2000

Zoekt een spelverdeler voor 2de provinciale, zeker voor volgend- en eventueel nog voor het lopend seizoen. De thuiswedstrijden gaan door op donderdagavond in de sportzaal van Don Bosco in Groot-Bijgaarden. Geïnteresseerden mogen contact op nemen met Benny Jacobs op tel: 0479/375.772 of via [email protected]


VOLLEY 55

Wie de leeftijd van 55 jaar bereikt heeft is welkom in onze club, liefst mensen die vroeger volleybal gespeeld hebben. Wij spelen elke dinsdag vanaf 15h00 tot 17h00 in de sporthal van St.Steven Woluwe - Leuvense steenweg 194.
Het is niet nodig aan te sluiten voor altijd. - Wil je even proberen of gewoon komen kijken, geen probleem, altijd welkom. Wij verdelen ons onder mekaar en spelen bijna elke week 5 sets.
- Voor meer info bel: 0473/353087 - ook een mail kan :
[email protected] [email protected]


VOLLEY DE HAAN

Organiseert op zat 11 en zon 12 augustus 2018 hun 45ste Internationaal Tornooi"- "Volley De Haan". Dit gaat door op sportveld "'t Haneveld, Nieuwe Steenweg 74, 8420 De Haan - Aanvang zaterdag: 10.30 uur Alle info en inschrijvingen kan via de website:
www.tornooi.volleydehaan.be
Uiterste inschrijvingsdatum: 08/08/18
Kom voor een week-endje volleybalplezier en ambiance aan de Belgische kust en maak kennis met andere internationale teams. Met sportieve groeten van Koen Desendere "Volley De Haan".


Levenswijsheid van de week