Internationale spelregels - Verdieping
Sancties - Algemeen


Regel 16 - Spelonderbrekingen
16 De reglementaire spelonderbrekingen zijn TIME OUTS en WISSELEN VAN SPELERS
16.6 Ongegronde aanvragen
16.6.1 - Het is ongegrond een onderbreking te vragen:
16.6.1.1. - tijdens een spelfase of op het ogenblik van of na het fluitsignaal om het spel te serveren;
16.6.1.2. - ...
17.1.4 Types van (spel)vertragingen
Elke onregelmatige actie van een ploeg die de hervatting van eht spel doet vertragen, is een spelvertraging, zoals:

- een spelerswisselvertragen,
- andere onderbrekingen verlengen, na het signaal te hebben ontvangen om het spel te hervatten,
- een onregelmatige spelerswissel aanvragen,
- een ongegronde aanvraag herhalen
- een spelvertraging door een ploeglid.
 
Vragen Antwoorden
Na het fluitsignaal van de 1e scheidsrechter om de opslag toe te laten vraagt de coach van een ploeg nog een dode tijd aan.

Wat is de reactie van de scheidsrechters?
De scheidsrechters moeten deze ongegronde aanvraag verwerpen.

Na het fluitsignaal voor de opslag wordt geen enkele aanvraag tot onderbreking meer toegelaten. Als het gaat om een tweede overtreding door dezelfde ploeg wordt een waarschuwing voor spelvertraging gegeven (zonder kaart). Bij een eventuele derde overtreding wordt een bestraffing voor spelvertraging gegeven (gele kaart): regel 16.6 en 17.1.4.