Internationale spelregels - Vragen en antwoorden
De toss


De toss

Uit de internationale spelregels
7.1 Toss
Voor de wedstrijd voert de eerste scheidsrechter de toss uit om te beslissen over de eerste opslag en de keuze van kamp voor de eerste set.
Indien een beslissende set moet gespeeld worden, wordt een nieuwe toss uitgevoerd.
  • 7.1.1. De toss wordt uitgevoerd in aanwezigheid van de twee ploegkapiteins.
  • 7.1.2. De winnaar van de toss kiest:
    • 7.1.2.1. OF het recht tot opslaan of om de opslag op te vangen.
    • 7.1.2.2. OF het kamp.
    • De verliezer krijgt het resterende alternatief.
  • 7.1.3. In het geval van opeenvolgend opwarmen, beschikt de ploeg die de eerste opslag zal geven, als eerste over het net.
Vragen Antwoorden
Welke zijn de keuzemogelijkheden die de ploegkapitein heeft bij de toss voor aanvang van de eerste en de vijfde set van een wedstrijd ? Antwoord: De winnaar van de toss kan kiezen tussen:
1. De opslag
2. De receptie
3. De keuze van het terrein

Dus, indien de winnaar van de toss het terrein kiest, moet de tegenpartij zich tevreden stellen met de andere zijde van het speelveld, maar heeft hij verder de keuze tussen de opslag en de receptie.

Kiest de winnaar van de toss de opslag, dan moet de verliezer de receptie aanvaarden en mag hij ook de zijde van het terrein kiezen.

Kiest de winnaar van de toss de receptie, dan moet de verliezer de opslag geven en mag hij tevens de zijde van het terrein kiezen (Regel 7.1.2).