Internationale spelregels - Vragen en antwoorden

De libero

Uit de internationale spelregels
4.1 Samenstelling van de ploegen
4.1.2 En van de spelers, andere dan de libero, is de ploegkapitein die aangeduid wordt op het wedstrijdblad.
4.3 Uitrusting van de spelers
De uitrusting van de spelers bestaat uit een trui, een korte broek, sokken en sportschoenen. 4.3.1. De kleur en het model van de truien, broeken en sokken moet eenvormig (uitgezonderd voor de libero) en zuiver zijn voor de gehele ploeg.
R.4 PLOEGVERANTWOORDELIJKEN De ploegkapitein en coach zijn beiden verantwoordelijk voor het gedrag en de discipline van hun ploegleden. De libero kan geen ploegkapitein zijn.
5.1 Kapitein
5.1.1. VOOR DE WEDSTRIJD tekent de ploegkapitein het wedstrijdblad en vertegenwoordigt hij zijn ploeg bij de toss.
5.1.2. Als de ploegkapitein zich tijdens de wedstrijd op het terrein bevindt is hij spelkapitein. Wanneer de ploegkapitein zich niet op het terrein bevindt, moet de coach of de ploegkapitein zelf een andere speler aanduiden op het terrein, uitgezonderd de libero die de functie van kapitein op het terrein zal waarnemen.
...
7.3 Beginopstelling van de ploeg
7.3.1. Er moeten altijd zes spelers per ploeg in het spel zijn. De beginopstelling van de ploeg geeft de rotatievolgorde aan van de spelers. op het terrein. Deze volgorde moet gedurende de hele set worden aangehouden.
7.3.2. Voor aanvang van iedere set moet de coach de beginopstelling van zijn/haar ploeg overhandigen aan de tweede scheidsrechter of aan de markeerder. Dit doet hij bij middel van een zorgvuldig en gehandtekend opstellingsbriefje.
>7.3.3. De spelers die niet vermeld zijn op het opstellingsbriefje van een set, zijn de wisselspelers voor die set. Uitgezonderd de libero.
R.8 Spelerswissel
Een spelerswissel is een actie waarbij een speler, na ingeschreven te zijn door de markeerder, in het spel komt om die plaats in te nemen van een andere speler dewelke het speelveld moet verlaten (uitgezonderd de libero). Voor een spelerswissel is de toelating van de scheidsrechter vereist (voor de wisselprocedure, zie regel 16.5.)
8.2 Uitzonderlijke spelerswissel
Een gekwetste speler (uitgezonderd de libero) die niet kan verder spelen, zal reglementair gewisseld moeten worden. Indien dit onmogelijk is, heeft de ploeg het recht om van een UITZONDERLIJKE spelerswissel te genieten, buiten de beperkingen van regel 8.1.
Een uitzonderlijke wissel betekent dat gelijk welke speler die niet op het terrein staat op het ogenblik van de kwetsuur (uitgezonderd de libero of zijn/haar vervanger), de gekwetste speler mag vervangen. De vervangen of gekwetste speler mag niet meer aantreden in de wedstrijd.

14.3 Fouten bij de aanvalsactie.
14.3.5. Een liberospeler voert een aanvalsslag uit, wanneer de bal zich volledig hoger dan de top van het net bevindt.
 • 14.3.6. Een speler een aanval uitvoert, hoger dan de bovenste netrand, wanneer de bal komt via een bovenhandse vingerpas van de libero in de voorzone.
 • 15.6 Fouten van het blok.
  15.6.6. Een libero vervolledigt een individueel of collectief blok.


  De libero

  Voor sommige vragen hieronder raadpleeg je best ook het hoofdstuk VII betreffende de SANCTIES.

  Vragen Antwoorden
  De liberospeler bevindt zich op het trrein ter vervanging van speler nr. 5. De libero wordt uitgewezen voor de set. Welk is de procedure om de wedstrijd verder te spelen.
  • Speler nr. 5 moet terug op het terrein komen en de plaats innemen van de libero.
  • De ploeg heeft niet het recht een nieuwe libero aan te duiden.
  • De libero heeft het recht om terug aan te treden in de volgende set. (indien nodig)
  Opmerking: was de sanctie een uitsluiting, dan mag de libero niet meer aantreden. Bovendien mag er in deze wedstrijd ook geen nieuwe libero aangeduid worden.

  De vervanging van de speler op de positie 1 door de libero gebeurde na het fluitsignaal van de scheidsrechter, maar voor de opslag werd uitgevoerd.
  Wat doet de eerste scheidsrechter?
  De scheidsrechter laat de rally toe. Na de rally moet hij een mondelinge waarschuwing geven aan de betrokken ploeg (via de kapitein). Meerdere laattijdige vervangingen tijdens dezelfde wedstrijd, bij eenzelfde ploeg, worden bestraft met de sanctie voor spelvertraging.

  Wanneer mag een speler worden vervangen door de libero? De vervanging van een speler door de libero moet uitgevoerd worden voor het signaal voor de opslag.

  Indien de vervanging gebeurt NA het fluitsignaal, MAAR VOOR de uitvoering van de opslag, wordt het spel niet onderbroken. Na de rally zal de eerste scheidsrechter een mondelinge waarschuwing geven aan de kapitein op het terrein. Indien de vervanging gebeurt NA de opslag moeten de 1ste of de 2de scheidsrechter (indien de vervanging gebeurt aan de kant van de ontvangende ploeg) de rally stoppen en de vervanging weigeren. Het in fout zijnde team verliest de rally.