Internationale spelregels - Vragen en antwoorden


REGEL 26 - De MARKEERDER


26.1 Plaats
De markeerder vervult zijn functies zittend aan de markeerderstafel, tegenover en met zijn gezicht naar de eerste scheidsrechter.
26.2 Verantwoordelijkheden
 • 26.2.1. De markeerder noteert vr de wedstrijd en vr het begin van elke set:
  • 26.2.1.1. de gegevens van de wedstrijd en de ploegen, volgens de van kracht zijnde voorschriften en hij laat de kapiteins en coaches ondertekenen.
  • 26.2.1.2. De beginopstelling van iedere ploeg aan de hand van de opstellingsbriefjes. Indien hij de opstellingsbriefjes niet tijdig krijgt, moet hij dit onmiddellijk aan de tweede scheidsrechter melden.
  • 26.2.1.3. Hij noteert het nummer en de naam van de libero op het wedstrijdblad.
 • 26.2.2. Tijdens de wedstrijd moet de markeerder:
  • 26.2.2.1. de aangetekende punten noteren en toezicht houden of deze punten op het scorebord overeenkomen met de punten op het wedstrijdblad.
  • 26.2.2.2. de opslagvolgorde van elke ploeg controleren en elke vergissing, onmiddellijk na de opslag, melden aan de tweede scheidsrechter.
  • 26.2.2.3. de Time-outs en spelerswissels noteren, het aantal daarvan controleren en de tweede scheidsrechter hierover inlichten.
  • 26.2.2.4. de scheidsrechters verwittigen van ieder ongegrond verzoek voor onderbreking.
  • 26.2.2.5. de scheidsrechter het einde van de set, het begin en einde van iedere technische time-out en het aantekenen van het achtste punt in de vijfde set melden.
  • 26.2.2.6. de sancties noteren.
  • 26.2.2.7. hij noteert alle andere gegevens, hem opgelegd door de tweede scheidsrechter, zoals buitengewone vervangingen, hersteltijd na kwetsuur, verlengde onderbrekingen, factoren los van het spel, enz.
 • 26.2.3. Bij het einde van de wedstrijd moet de markeerder:
  • 26.2.3.1. het eindresultaat inschrijven.
  • 26.2.3.2. in geval van protest (mits toelating van de eerste scheidsrechter), zelf de versie van de betwiste feiten op het wedstrijdblad schrijven of kan hij toelaten aan de ploegkapitein dit zelf te doen.
  • 26.2.3.3. na zelf het wedstrijdblad te hebben ondertekend, de ploegkapiteins en daarna de scheidsrechters laten ondertekenen.


Vragen Antwoorden
De markeerder stelt vast dat een speler die op positie VI moet staan, zich in de opslagzone bevindt, in het bezit is van de bal en alsus de verkeerder opslaggever is. Onmiddellijk nadat deze speler de opslag geslagen heeft, signaleert de markeerder deze fout aan de scheidsrechters, die het spel stilleggen.

Is dit de juiste beslissing?

De actie van de markeerder is volkomen correct.
Wanneer de opslag gegeven wordt door een verkeerder speler moet de markeerder wachten tot de opslag effectief is uitgevoerd alvorens de overtreding te melden aan de scheidsrechters. De markeerder mag hiervoor een fluitje, een bel of een claxon gebruiken.