Internationale spelregels - Vragen en antwoorden


Netfouten

Uit de internationale spelregels
12.3 Contact met het net.
  • 12.3.1. De aanraking van het net is geen fout, tenzij als een speler, het net raakt tijdens zijn/haar actie om de bal te spelen of het spel be´nvloedt. Sommige acties bij het spelen van de bal behelzen acties waarbij de spelers toevallig de bal niet raken.
  • 12.3.2. Na de bal te hebben gespeeld, mag de speler de palen, de spandraad of andere voorwerpen raken, het net over zijn hele lengte uitgezonderd, op voorwaarde dat deze actie het spel niet be´nvloedt.
  • 12.3.3. Er is geen fout, indien de in het net gespeelde bal een contact van het net met een tegenstander veroorzaakt.
12.4 Fouten van spelers aan het net.
  • 12.4.1. Een speler raakt de bal of een tegenstander in de ruimte van de tegenstander, voor of tijdens de aanvalsactie van de tegenstander.
  • 12.4.2. Een speler dringt onder het net in de ruimte van de tegenstander en hindert het spel van de tegenstander.
  • 12.4.3. Een speler dringt in het kamp van de tegenstander binnen.
  • 12.4.4. Een speler raakt het net of de antenne gedurende zijn/haar actie om de bal te spelen of indien bij dit contact het spel wordt be´nvloed.


Vragen Antwoorden
Is de netaanraking door een speler altijd fout? Neen !

Regel 12.3.1 zegt dat de aanraking van het net door een speler geen fout is, tenzij dit gebeurt tijdens een actie (het heeft belang of de speler de bal al dan niet raakt ...) die invloed heeft op het spel.

Actie betekent:
  • afstoot, aanval of blok, het neerkomen;
  • contact bij het spelen van de bal.
Na de actie "na het neerkomen", wanneer de bal niet meer in de nabijheid is van de speler, mag de speler het net raken en is er geen fout (bvb door evenwichtsverleis, draaiende beweging, enz...). Iedere netaanraking die opzettelijk gebeurt (waar de bal zich ook bevindt) telt als fout.

Netaanraking
NA het spelen van de bal maakt eeb speelster een draaiende beweging dicht bij het net en raakt hierbij het net aan met het haar. Wat is de juiste beslissing?

Dit is GEEN FOUT !
Contact met het net met eender welk lichaamsdeel, het haar, het veegdoekje of gelijk welk deel van het uniform is enkel fout wanneer de speler de bal speelt. (Regel 12.3.1 en 12.4.4)

Netaanraking
Een speler springt dicht bij het net om de bal te spelen. Na het spelen van de bal belandt hij op de speelvloer. Bij het teruglopen om zijn verdedigende positie in te nemen, raakt hij het net. De Sr oordeelt dat dit geen fout is. Is dit correct?

Ja!
Aangezien de speler het net accidenteel raakt NA het spelen van de bal, is dit geen fout.