Internationale spelregels - Vragen en antwoorden
Onvolledige ploeg

Onvolledige ploeg

Vragen Antwoorden
Een ploeg treedt aan met zeven spelers, 6 gewone spelers en één libero. In de tweede set wordt speler nr. 6 uitgesloten. Wat geberut er verder? De uitgesloten speler kan normaal gezien niet reglementair vervangen worden. De eerste scheidsrechter zou de ploeg onvolledig kunnen verklaren.

Echter:

Indien de uitgesloten speler op de positie 1 stond en de ploeg de opslag niet meer had, of de uitgesloten speler stond op de posities 6 of 5, kan de libero evenuteel zijn plaats innemen. Op het ogenblik dat de libero de positie 4 zal moeten innemen wordt de ploeg echt onvolledig. Pas op dat ogenblik mag de scheidsrechter de ploeg onvolledig verklaren en de zege voor de wedstrijd toekennen aan de tegenstrever.
De puntne van deze tegenstrever worden aangevuld tot 25 of tot 2 punten verschil is bereikt. De derde set en eventueel de vierde set worden door de tegenstrever gewonnen met 25/0.

Bijkomende bemerking:

Indien de betrokken speler niet uitgesloten werd, doch slechts uitgewezen, wordt dezelfde werkwijze toegepast voor de aan gang zijnde set.
Voor de volgende sets kan de betrokken speler opnieuw aantreden.

De vervanging van de speler op de positie 1 door de libero gebeurde na het fluitsignaal van de scheidsrechter, maar voor de opslag werd uitgevoerd.
Wat doet de eerste scheidsrechter?

De scheidsrechter laat de rally toe. Na de rally moet hij een mondelinge waarschuwing geven aan de betrokken ploeg (via de kapitein). Elke laattijdige vervangingen tijdens dezelfde wedstrijd, bij eenzelfde ploeg, worden bestraft met de sanctie voor spelvertraging.