Internationale spelregels - Vragen en antwoorden


REGEL 13 - Opslag
De opslag is het in het spel brengen van de bal door de rechterachterspeler die zich in de opslagzone bevindt.


13.1 Eerste opslag van de set
 • 13.1.1. De eerste opslag van de eerste en de beslissende (5e) set wordt uitgevoerd door de ploeg, aangewezen door de toss.
 • 13.1.2. De andere sets worden begonnen met de opslag door de ploeg die niet als eerste in de vorige set opsloeg.
13.2 Opslagvolgorde.
 • 13.2.1. De spelers moeten de opslagvolgorde, aangeduid op het opstellingsbriefje, volgen.
 • 13.2.2. Na de eerste opslag van een set, worden de opslaggevers als volgt aangewezen:
  • 13.2.2.1. indien de ploeg aan de opslag de spelfase wint, geeft de speler die de vorige opslag gaf (of zijn vervanger), opnieuw de opslag.
  • 13.2.2.2. indien de ploeg die de opslag ontvangt de spelfase wint, krijgt zij het recht tot opslag en voert een rotatie uit, alvorens op te slaan. De opslag zal gegeven worden door de speler die van de positie rechtsvoor naar rechtsachter doordraait.
13.3 Toelating to opslag
De eerste scheidsrechter geeft de toelating tot het uitvoeren van de opslag, nadat hij er zich van vergewist heeft, dat de opslaggever in het bezit is van de bal en de ploegen klaar zijn, om te spelen.

13.4 Uitvoering van de opslag.
 • 13.4.1. De bal zal geslagen worden met n hand of met om het even welk deel van de arm, nadat hij omhoog geworpen of losgelaten werd uit de hand(en).
 • 13.4.2. En enkele opslag is toegelaten. Dribbelen met de bal of de bal bewegen in de handen is toegelaten.
 • 13.4.3. Op het ogenblik van de opslag of van de afstoot, in geval van gesprongen opslag, mag de opslaggever noch het speelveld (achterlijn inbegrepen), noch de vloer buiten de opslagzone raken.
  Na de opslag, mag hij buiten de opslagzone of binnen het speelveld neerkomen.
 • 13.4.4. De opslaggever moet de bal slaan binnen de acht seconden na het fluitsignaal van de eerste scheidsrechter.
 • 13.4.5. Een opslag uitgevoerd vr het fluitsignaal van de scheidsrechter, moet geannuleerd en hernomen worden.


De libero

Voor sommige vragen hieronder raadpleeg je best ook het hoofdstuk VII betreffende de SANCTIES.

Vragen Antwoorden
Wanneer mag de Sr fluiten voor de opslag?
Moet de SR wachten tot de opslaggever klaar is?
De eerste scheidsrechter moet het sein geven voor de opslag na controle of beide ploegen klaar zijn om te spelen en de opslaggever in het bezit is van de bal. (regel 13.3) Dit betekent dat er NIET moet gewacht worden tot op het ogenblik dat de opslaggever de goede opslagpositie heeft gekozen. Na het fluitsignaal heeft de speler 8 seconden tijd om de goede opslagpositie te vinden en de opslag uit te voeren.