Internationale spelregels - Vragen en antwoorden


REGEL 8 - SPELERSWISSELS

Een spelerswissel is een actie waarbij een speler, na ingeschreven te zijn door de markeerder, in het spel komt om die plaats in te nemen van een andere speler dewelke het speelveld moet verlaten (uitgezonderd de libero). Voor een spelerswissel is de toelating van de scheidsrechter vereist (voor de wisselprocedure, zie regel 16.5.)

8.1 Beperkingen aan spelerswissels
 • 8.1.1. Maximum zes spelerswissels zijn toegelaten per ploeg en per set. Een of meer spelers mogen tegelijkertijd vervangen worden.
 • 8.1.2. Een speler van de beginopstelling mag het spel verlaten en terugkomen, maar slechts eenmaal per set en alleen op zijn oorspronkelijke plaats in de opstelling.
 • 8.1.3. Een wisselspeler kan maar eenmaal per set aan het spel deelnemen in de plaats van een speler van de beginopstelling. Hij kan alleen maar gewisseld worden door de speler die hij verving.
8.2 Uitzonderlijke spelerswissel
Een gekwetste speler (uitgezonderd de libero) die niet kan verder spelen, zal reglementair gewisseld moeten worden. Indien dit onmogelijk is, heeft de ploeg het recht om van een UITZONDERLIJKE spelerswissel te genieten, buiten de beperkingen van regel 8.1.
Een uitzonderlijke wissel betekent dat gelijk welke speler die niet op het terrein staat op het ogenblik van de kwetsuur (uitgezonderd de libero of zijn/haar vervanger), de gekwetste speler mag vervangen. De vervangen of gekwetste speler mag niet meer aantreden in de wedstrijd.

8.3 Spelerswissel ten gevolge van uitwijzing of uitsluiting
Een UITGEWEZEN of UITGESLOTEN speler moet reglementair gewisseld worden. In het geval dit niet mogelijk is, wordt de ploeg ONVOLLEDIG verklaard.

8.4 Onregelmatige spelerswissel
 • 8.4.1. Een spelerswissel is onregelmatig, als deze de beperkingen, voorzien in regel 8.1. overschrijdt (behalve regel 8.2.).
 • 8.4.2. Wanneer een ploeg een onregelmatige spelerswissel heeft uitgevoerd en het spel hernomen werd, is de procedure als volgt:
  • 8.4.2.1. de ploeg wordt bestraft met verlies van de spelfase;
  • 8.4.2.2. de wissel wordt verbeterd;
  • 8.4.2.3. de punten, aangetekend door de foutieve ploeg vanaf het ogenblik dat de fout werd begaan, worden vernietigd; de punten, aangetekend door de tegenstander, blijven behouden.
Vragen Antwoorden
Meerdere wissels
Een coach vraagt een wissel aan zonder het aantal te specifiëren. Twee spelers melden zich bij de 2de SR om aan het spel deel te nemen. De 2de Sr staat één wissel toe en verwerpt de tweede. Is dit een correcte beslissing?

Ja, gezien de coach bij zijn aanvraag voor wissel(s) niet gemeld heeft dat het de bedoeling was om twee spelers te wisselen. Indien op het ogenblik van de wissel twee spelers klaar staan om aan het spel deel te nemen, mag de coach wel beslissen wie van de beide spelers zal gewisseld worden.

Foutieve wissel
Een coach vraagt twee wissels aan. De markeerder laat opmerken dat de vraag voor de eerst wissel correct is, maar de vraag voor de tweede niet. Wat is de beslissing van de 2de SR?

De 2de scheidsrechter laat de eerste wissel toe. De aanvraag voor de tweede wissel wordt geweizgerd en bestraft met een "spelvertraging". Is dit de eerste spelvertraging in de wedstrijd dan wordt het een "waarschuwing". Indien niet, wordt het een "bestraffing" voor spelvertraging (regels 8.1 en 17.1.3).

Minder wissels
Een coach vraagt drie wissels aan. Nadat de vraag wordt aanvaard, beslist hij er maar twee uit te voeren. Wat doet de SR?

Deze situatie is correct en blijft zonder gevolgen voor zover zij geen spelvertraging veroorzaakt. (regels 16.5.2 - 16.5.4 en 17.1)

Zzonder aanvraag
Een wisselspeler begeeft zich in de wisselzonde, zwaaiend met een nummerplaatje. De 2de SR staat de wissel toe, zonder een reglementaire aanvraag van de coach. Is deze procedure correct?

Neen !
De wissel moet geweigerd worden! (Regle 5.2.3.3 - 16.2.1 en 16.6.1.2)

Wisselspeler niet klaar!
Een wissel wordt door de coach aangevraagd maar de wisselspeler is niet klaar voor de wissel. De ploeg wordt bestraft met een waarschuwing voor spelvertraging. Van zodra deze sanctie wordt toegepast, is de speler klaar en vraagt de coach een nieuwe wissel aan. Kan dit toegestaan worden?

Neen!
Er kunnen geen twee wissels opeenvolgend toegestaan worden. Er moet tenminste één spelfase gebeurd zijn alvorens er een nieuwe wissel door dezelfde ploeg mag aangevraagd worden. (Regel 16.3.1 - 16.3.2 - 16.5.3 - 16.6.1.3 - 17.1.1 en 17.1.2)