Internationale spelregels - Vragen en antwoorden
Verboden voorwerpen


Regel 4.5 Verboden voorwerpen
4.5.1 Het is verboden voorwerpen te dragen die verwondingen kunnen veroorzaken of kunstmatig voordeel kunnen bieden aan een speler.
4.5.2 De spelers mogen op eigen risico een bril of lenzen dragen
 
Vragen Antwoorden
Een speler meldt zich als wisselspeler. De 2de scheidsrechter stelt vast dat deze speler een ingepakt been heeft, is zoiets toegelaten? De 2de scheidsrechter zal toelating geven aan die speler om zich op het terrein te begeven, op voorwaarde dat dit geen risico veroorzaakt voor die speler of voor de andere spelers op het terrein.

Anderzijds is het niet toegelaten dat een speler met een gipsverband het speelveld betreedt. Die speler mag wel op de reservenbank plaats nemen (regel 4.5.1).

Tijdens een dameswedstrijd draagt een speelster aan de vinger een ring met scherpe diamant. De 1ste scheidsrechter vraagt haar die ring te verwijderen. Zij antwoordt dat dit onmogelijk is, is het toegelaten te spelen met die ring aan de vinger? Het principe van de spelregels is dat die ring niet toegelaten is.

Als het werkelijk onmogelijk is de ring te verwijderen, moet een tape aangebracht worden, zodanig dat alle speelsters beschermd zijn tegen eventuele kwetsuren.

Het is belangrijk voor de 1ste scheidsrechter aan die speelster en de coach te melden dat zij in overtreding is met de regels en dat zij verantwoordelijk is voor de gevolgen van gelijk welke kwetsuur, veroorzaakt door die ring (regel 4.5.1).

Mag een speler aantreden met alle vingers ingetaped of met de vingers aan elkaar getaped en dergelijke? Mag er gespeeld worden met handschoenen (om de vingers te beschermen en niet om de handen warm te houden? Ja, maar alle voorwerpen die verwondingen kunnen veroorzaken of kunstmatig voordeel kunnen bieden, zijn verboden. De interpretatie van deze regel ligt volledig in de handen van de 1e SR; het is hij die beoordeelt of spelers gevaar oplopen voor letsels of kunstmatig voordeel hebben (regel 4.5.1).