IMG-LOGO

InfoBeste verantwoordelijke, spelers en sympathisanten,


Zaterdag 10 juli werd de speelkalender, aan de hand van jullie gegevens, opgemaakt. Door allerlei omstandigheden, waar ook corona niet vreemd aan is, dienden 5 dames- en 5 herenploegen hun volleybal activiteiten te stoppen, waardoor wij verplicht werden om reeksen te maken van 9 of 10 ploegen. Om de competitie niet te vroeg te laten stoppen en de ploegen tevens de kans te geven zich eerst wat in te spelen, opteerden wij om pas rond half oktober de wedstrijden te laten starten. Daarna blijft er nog tijd over om eventuele inhaalwedstrijden te spelen, zeker tot eind april of begin mei, dit wordt later nog wel bevestigd. De A.V voor volgend jaar gaat door op vrijdag 10 juni 2022 om 20.00 uur in de Zandloper te Wemmel, noteer deze datum alvast in je agenda en laat ons hopen dat Corona niet opnieuw roet in het eten gooit 😉.


Klopt iets niet met je speelkalender of wens je een wedstrijd te wijzigen (dit in samenspraak met je tegenstrever) geef dan asap een seintje aan eddy@vlmbrabant.be . De kalender kan nog worden aangepast tot begin oktober.

Via deze procedure kan je wedstrijdwijzigingen vermijden tijdens het seizoen wat ook onze werking vergemakkelijkt.


Vanaf dit seizoen vind je de kalender ook via onze site: https://vlmadmin.herocuapp.com onder de rubriek: Competitiebeheer / Reeksen beheren /Wedstrijdoverzicht . Je vervolgt de procedure via dezelfde weg als voor je formulieren en wedstrijdbladen met je stamnummer en wachtwoord.


Ben je het wachtwoord vergeten, lukt het niet of heb je een andere probleem hieromtrent geef gerust een seintje naar eddy@vlmbrabant.be.


Nieuwe leden, bijkomende schrappingen en adreswijzigingen gebeuren steeds via het secretariaat mia@vlmbrabant.be . Vragen i.v.m. het competitiereglement en wedstrijdwijzigingen (w.w) worden doorgegeven aan Mia & Eddy, deze laatste verwerkt de w.w. Vanaf eind september of begin oktober stuurt Mia wekelijks de “Mailbrief” met alle nodige VLM-info, waaronder ook de w.w. Volg deze Mailbrief goed op en noteer steeds wat voor jouw ploeg belangrijk is. Ook jullie clubactiviteiten of zoekertjes zijn welkom en worden er in opgenomen, Renée plaatst deze dan vervolgens op onze VLM-site . Daar er dit jaar gespeeld wordt met kleine reeksen hopen wij op een massale inschrijving voor onze “ VLM-Beker van Brabant”. Deze deelname is gratis en gebeurt vanaf nu zeer gemakkelijk, via de link op het formulier in bijlage. Alle info hierover verloopt via de bekerverantwoordelijke kaat@vlmbrabant.be . Alle info i.v.m Ethias, ongeval formulieren en/of vragen gebeurt nog steeds via dirk@vlmbrabant.be.


Heb je nog vragen of bemerkingen geef gerust een seintje, verder wensen wij jullie allen een jaar van ongelooflijk veel “volleybalplezier”!!!


Met sportieve groetjes van ons allen, (Dirk, Eddy, Kaat, Renée, Rudi)
en ondergetekende


Mia

IMG
Algemene Vergadering 2021 !
VLM Vl-Brabant - Geen algemene vergadering in 2021 wegens COVID19