Administratie


Inschrijvingsformulier voor de competitie 2021-2022:
Formulier moet binnen voor 30 juni 2021, behalve voor nieuwe ploegen.
Kunnen via VLMAdmin worden gedownload.

Via e-mail op te sturen naar: mia@vlmbrabant.be

Bedrag: 45.00 € - Wordt betaald via de debetnota van november

Schrappingslijsten voor 2021-2022:
Kunnen via VLMAdmin worden gedownload.
Moeten terug binnen zijn voor 30 juni 2021

Via e-mail op te sturen naar: mia@vlmbrabant.be

Spelers die bij hun club blijven dienen de schrappingslijst te ondertekenen.
Spelers die de clublijst niet ondertekenen worden automatisch geschrapt en kunnen vrij aansluiten bij de club van hun keuze.

Verzekering + aansluiting:
  • < 16 jaar 7,00 €
  • > 16 en < 65 jaar 9,00 €
  • > 65 jaar 7,00 €
  • Enkel aansluiting zonder vezekering 5,00 €
  • Alle betalingen gebeuren via de debetnota's (nov en april)
Verplaatsingskosten scheidsrechters:
  • ofwel een forfaitaire verplaastingkost: 18 €, verhoogd met een bijkomende km vergoeding van 0,37 €/km
  • ofwel een forfaitaire verplaatsingskost van 21 € zonder bijkomende km vergoeding.

Origineel wedstrijdblad

Binnen de drie dagen na de wedstrijd inscannen en mailen naar: eddy@vlmbrabant.be

De ploegverantwoordelijke dient de uitslag onmiddellijk na de match elektronisch in te geven via de website (VLM Admin)

 

Competitie-einde
De laatste wedstrijden dienen gespeeld te worden uiterlijk op dinsdag 15 mei 2022